Siemens

Visie & opinie door redactie HealthMatters |

Big data in de zorg: mooi, maar wat dóén we ermee?

Tekstgrootte

Big data is een enabler voor digitalisering van de gezondheidszorg en daarmee voor betere zorg tegen lagere kosten. Maar een drijvende kracht wordt het pas met een analytics-platform dat de datastromen uit beeldvormende systemen, analysers én gezondheidsapps gericht, efficiënt en slim gebruikt, zegt Bas Idzenga, directeur Digital Health Services bij Siemens Healthineers.

Om de trend naar value-based healthcare te ondersteunen, kent Siemens Healthineers drie pijlers: verzamelen, verbinden & delen en analyseren. Die laatste pijler is cruciaal: je kunt immers pas iets goed managen als je er inhoudelijk grip op hebt en het realtime kunt monitoren.

Data vertalen in klinische informatie

Siemens Healthineers ziet nog veel onontgonnen terrein in data-analyse. Vooral het verbinden van laboratorium- en beeldvormende diagnostiek biedt enorm veel potentieel. Alleen al ons eigen data warehouse wordt elk uur verrijkt met (geanonimiseerde) gegevens van meer dan 200.000 patiënten over de hele wereld. Ook hier geldt: de crux schuilt in de vraag hoe je die data vertaalt in klinische informatie – en wel zo snel en geautomatiseerd mogelijk, zodat zorgverleners geen kostbare tijd kwijt zijn aan routinetaken en zich volledig kunnen focussen op de zorg zelf. Bij Siemens Healthineers zien we dat als een cruciale taak voor onszelf: alles leveren wat nodig is om artsen in staat te stellen snel en accuraat te werken, tegen lagere kosten.

Rol van radioloog verandert

Veel zorgtaken zijn de afgelopen jaren al (deels) gedigitaliseerd. Denk aan de ontwikkeling van virtuele verplegers en doktersassistenten. Deze trend gaat verder doorzetten. De zorg staat voor de opgave om een heel nieuw type talent aan te trekken en de competenties van zittend personeel doorlopend te actualiseren en bij te sturen. Ook de rol van radiologen verandert. Hun takenpakket reikt inmiddels veel verder dan verslag doen van wat ze zien. Hun vak beweegt steeds sneller richting het voorspellen van ziektebeelden en soms zelfs het aanbevelen van concrete behandelingen. Diezelfde trend zien we ook binnen Siemens Healthineers. Het accent verschuift duidelijk naar voorspellende en preventieve zorg, in de vorm van data-analisten en data scientists die ons in staat stellen om niet alleen data-acquisitie te versnellen maar data vooral ook meerwaarde voor patiënten te laten hebben.

e-Health managen

En big data en digitalisering van zorg hebben er nog een belangrijke dimensie bij gekregen: hoe beschermen we patiëntgegevens en hoe organiseren we goed crisismanagement in ziekenhuizen als die bescherming het onverhoopt zou laten afweten? Een complicerende factor hierbij is dat ziekenhuizen e-Health op verschillende manieren implementeren. Dat is op lange termijn een groot risico, waarmee veel van de potentiële voordelen van big data verloren kunnen gaan. Het is belangrijk om digitalisering binnen een ziekenhuis(groep) vanaf de eerste adoptiefase goed te managen, vanuit een helder beleid en een duidelijke visie op value-based healthcare en de rol van data daarin. Vanuit het wereldwijde klantenbestand van Siemens Healthineers zien we op dit vlak een duidelijke taak voor onszelf: samen met al onze klanten werken aan een zorgsysteem van de toekomst, op een manier die de volgende en daaropvolgende doorbraak in medische technologie mogelijk maakt.

Lees meer en download the pdf.